top of page

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Osvoji stilsko preobrazbo in profesionalno fotografiranje

Uvodne določbe

1. člen

 

S Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre »Osvoji stilsko preobrazbo in profesionalno fotografiranje « so urejene pravice, obveznosti in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradnega žrebanja v reklamne namene (v nadaljevanju: nagradne igre), ki ga organizirata MJZ Fashion, Izposoja oblačil in modno svetovanje ter Atelje BB, Sodobna portretna fotografija. Nagradna igra poteka od 11. do 20. februarja 2017. Odgovorna oseba je Brigita Potočki.

Sodelovanje v nagradni igri

2. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženec nagradne igre je, ob izpolnjevanju pogojev teh Pravil, fizična oseba, ki med 11. in 20. februarjem 2017 postane oboževalec Facebook strani MJZ Fashion in Atelje BB ter v komentarju pod objavo označi tri (3) osebe, katerim bi podarila stilsko preobrazbo, ličenje in profesionalno fotografiranje. Označene osebe morajo za sodelovanje v nagradni igri skozi celoten postopek. Zgolj oznaka v komentarju ni dovolj za njihovo uvrstitev v žrebanje.  

Potek žrebanja nagrajencev

3. člen

Žrebanje nagrajencev bo izvedeno najkasneje sedem (7) dni po zaključku nagradne igre. Žrebanje se opravi z naključno izbiro med vsemi sodelujočimi v nagradni igri. Nagrajenka bo o osvojeni nagradi obveščena v zasebnem sporočilu preko Facebooka.

Prevzem nagrade

4. člen

Nagrajenka mora v roku sedem (7) dni od sporočila o osvojeni nagradi, odgovorni osebi sporočiti svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov) preko zasebnega sporočila na Facebooku ali na elektronski naslov info@mjzfashion.si. Ime nagrajenke bo objavljeno na Facebook strani MJZ Fashion in Atelje BB šele, ko bo le-ta potrdila prevzem nagrade.

5. člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultat žrebanja ni mogoča. Nagrada ni prenosljiva. Nagrado prejme le oseba, katere podatki se skladajo z imenom FB profila. Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenka soglaša s Pravili nagradne igre.

Nagrada

6. člen

Predmet nagradne igre je stilska preobrazba, ki obsega enodnevno izposojo oblačil in obutve, ličenje ter portretno fotografiranje. Nagrajenka ne obdrži oblačil, ki so predmet stilske preobrazbe. Nagrajenka obdrži 6 izbranih fotografij, ki so predmet portretnega fotografiranja. Nagrajenki pripada ličenje na dan fotografiranja. 

Varstvo osebnih podatkov

7. člen

Sodelujoči v nagradni igri potrjuje, da se strinja s Pravili nagradne igre in da se njegovi osebni podatki lahko shranijo, obdelujejo in uporabljajo za marketinške namene ter za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Organizator ima pravico do objave osebnih podatkov nagrajencev za namen javne objave nagradne igre na Facebook in spletni strani organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Končne določbe

8. člen

Facebook na noben način ni povezan z nagradno igro ter ne prevzema nobene odgovornosti za njeno izvedbo.

9. člen

​Pravila nagradne igre veljajo tudi za nagradno igro, ki istočasno poteka na Instagram profilih @mjzfashion, @blankabrelih, @sufferformakeup, @2ndchanceslo

 

​10. člen

​Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 11. marec 2017 in so na voljo na spletni strani www.mjzfashion.si  ter www.ateljeBB.com

Ljubljana, 10.2.2017

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page